Potrzeba ludzi kreatywnych w biznesie

Kreatywność jest współcześnie mocno poszukiwaną kategorią znaczeniową dla biznesu. Umiejętność wykreowania nowości sprzyja wielu projektom. To właśnie kreatywność sprawia, że ludzkość się rozwija a cywilizacja przechodzi różnorodne epoki.
Jak podkreśla mgr Martyna Gliniecka we współczesnym świecie kreatywność nie ma jeszcze naukowego zarysu jako kompetencja społeczna. To człowiek tworzy kreatywne przestrzenie, miejsca, produkty czy procesy. Stają się one impulsami do kreatywności. Kreatywne produkty to ni tylko reklama wytwarzana przez copywriterów ale również wszelkiego rodzaju inne rzeczy, które przyciągają uwagę odbiorcy.

Kreatywność jako kompetencja

Kreatywność jest kompetencją, która osadzona jest w obszarze edukacji, szczególnie pedagogiki społecznej. To właśnie pedagodzy społeczni często wykorzystują swoją kreatywność do zorganizowania czegoś z niczego dla różnorodnych grup społecznych. Często okazuje się, że takie natychmiastowe rozwiązanie jest bardziej cenione wśród społeczeństwa niż zorganizowana akcja. Jest tak bowiem każdy człowiek chce być odkrywcą, pragnie doświadczać spontaniczności, które wiążą się z silnymi emocjami. Kreatywność pozwala na wyzwolenie z siebie pożądanej przez środowisko wyobraźni. Dzięki kreatywności można osiągnąć sukces. Przypomnij sobie wszelkiego rodzaju programy w telewizji, ludzie odznaczający się wysokim warsztatem niekoniecznie je wygrywali, za to najczęściej wygrywały w nich osoby, które wykazywały własną kreatywność.

Przykłady kreatywności jako drogi do sukcesu

Efekt kreatywności jest związany z tak zwanym powiewem świeżości. To znaczy, że osoby kreatywne pozwalają na oddech w świecie zdominowanym przez sztywne reguły i zasady. Kreatywność pozwala również na uzyskanie większej ilości klientów, którzy są przyciągani przez nietypowe możliwości oferowane przez biznes. Dlatego każda firma dąży do zatrudnienia kilku osób, które wykazują się kreatywnością. Nawet sytuacje w szkole pokazują, że kreatywność jest opłacalna i wiedzie do osiągnięcia sukcesu. Przypomnij sobie jak ktoś mówił, że czegoś nie zrobił, nie nauczył się lub zapomniał o czymś i nagle na zajęciach jednak umiał coś zrobić i powiedzieć- to jest właśnie efekt kreatywności. Jeśli dana osoba nie wie, że kreatywność pozwala na nagłą motywację do działania, może się nabrać i uwierzyć w przygotowanie się takiej osoby do zajęć. Takie sytuacje są bolesne dla osób, które zawsze się przygotowują i są tzw. solidną firmą. Jednak przykład ten pokazuje również fakt, że kreatywność jest sprawdzonym sposobem na sukces biznesowy.
Kolejnym przykładem może być zastosowanie kreatywności w życiu codziennym, w relacjach z innymi ludźmi. Najczęściej okazuje się, że to spontaniczne momenty są najbardziej doceniane przez ludzi. Kreatywność jest skutecznym sposobem na sukces w sytuacji kiedy ktoś się nam podoba. Organizowanie specjalnych akcji aby okazać komuś uczucie, na początku drogi miłosnej, nie prowadzi do dobrych rezultatów, a wręcz często odpycha. Natomiast spontaniczne zapraszanie kogoś na spacer czy do kawiarni, skutkuje późniejszym zawarciem związku. Oczywiście bywają wyjątki. Jednak kreatywność do niezawodny sposób na osiągnięcie sukcesu biznesowego.

Kreatywność z psychologicznego punktu widzenia

W psychologii istnieją pewne wyznaczniki, które kształtują kreatywność człowieka. Okazuje się, że człowiek jest bardziej kreatywny w środowisku, które od dzieciństwa ukazywało mu sposoby na twórczą realizację planów. Dodatkowo istnieją pewne narzędzia, definicje, schematy zachowania, które sprawiają, że dana osoba jest uznawana przez daną kulturę za osobę kreatywną. Pomocne przy kształtowaniu się kreatywności u człowieka są autorytety, czyli społeczności, które praktykują kreatywność na co dzień, dzięki czemu człowiek może sobie przyswoić kreatywność do własnej osobowości. Zatem kreatywność jest sprawdzonym sposobem na sukces.

Zatem kreatywność można nabyć, można mieć nieco kreatywności w genach, można kreatywność kształtować poprzez proces socjalizacji. Kreatywność więc jest skutecznym sposobem na sukces. Jeżeli jeszcze nie jesteś uważany za osobę kreatywną, możesz to łatwo zmienić, poprzez kontakt z kreatywnym środowiskiem. Psychologia potwierdza, że kreatywność jest możliwa do nabycia, jest współtworzona w procesie relacji ze środowiskiem społecznym i może służyć rozwinięciu się osobowości człowieka.